Kategorie
Blog

Kiedy mówimy NIE telekonsultacji?

Czas to tylko przysłowiowy lekarz a niekiedy zwłoka na odbycie telekonsultacji może mieć znaczący wpływ na skuteczność terapii. Platforma drwsieci.pl NIE powinna być używana do uzyskiwania porad w stanach nagłych, w których niezbędne jest jak najszybsze udzielnie pomocy w przychodni stacjonarnej lub w szpitalu.  

Telekonsultacji nie należy zamawiać, gdy występują: 

  • astma (napad), 
  • bóle w klatce piersiowej, 
  • ciało obce w: drogach oddechowych, oku (np. opiłek), przewodzie pokarmowym, 
  • duszności, 
  • epilepsja, 
  • krew w kale lub moczu,   
  • nagłe: zaburzenia mowy, drętwienie nogi, drętwienie ręki, problemy z chodem, wymioty, zaburzenia widzenia,   
  • nagły: brak czucia, niedowład kończyn,    
  • napad padaczkowy,   
  • odmrożenie,   
  • omdlenie,   
  • oparzenie, oparzenie przełyku, oparzenie przez substancje żrące,   
  • ostry ból brzucha i ból podbrzusza,   
  • plucie krwią,   
  • porażenie prądem,   
  • poród,   
  • samobójstwo (próba),   
  • silna reakcja uczuleniowa,   
  • silny ból głowy,   
  • splątanie,   
  • stan upojenia alkoholowego,  
  • ugryzienie przez kota lub psa, 
  • upadek z wysokości, 
  • utrata przytomności,   
  • wstrząs anafilaktyczny, 
  • wypadek komunikacyjny, 
  • zaburzenia świadomości, 
  • zatrucie: grzybami, lekami, środkami chemicznymi,  
  • zawroty glowy. 

W powyższych przypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z stacjonarną placówką medyczną lub zadzwonić pod numer 112.