fbpx
Kategorie
Blog

IgE

IgE to mikroskopijne przeciwciała w formie immunoglobulin, będące częścią układu odpornościowego. Są one niezwykle pożyteczne dla ludzkiego organizmu: stoją na pierwszym froncie walki przed pasożytami. Indukują wydzielanie histaminy, co stanowi ważny etap reakcji immunologicznej na czynniki niepożądane. Niestety, zdarza im się też reagować gwałtownie w kontakcie z antygenami i alergenami, wywołując nieprzyjemne symptomy. Wydzielanie mediatorów zapalnych m.in. chymazy, tryptazy oraz wspomnianej wyżej histaminy, wyzwala pojawianie się objawów, takich jak świąd skóry, kaszel, wysypki, katar czy łzawienie. Badanie stężenia przeciwciał IgE jest podstawowym sposobem na stwierdzenie czy reakcja obronna organizmu wywołana jest alergią, czy też może mieć inne podłoże. Podwyższony wskaźnik przeciwciał IgE może także świadczyć o zakażeniach pasożytniczych, wirusowych, bakteryjnych, a nawet nowotworach.

IgE – czy powinieneś zrobić sobie badanie? 

Czy powinieneś zrobić sobie badanie IgE? Na to pytanie najlepiej odpowie lekarz pierwszego kontaktu. Może on stwierdzić, że istnieją podstawy, które mogą świadczyć o występowaniu alergii lub zakażenia pasożytami. Jeśli została nam zalecona diagnostyka w tym kierunku, nie powinniśmy zwlekać. Szybsze zdiagnozowanie problemu pozwoli ocenić, czy poziom IgE mieści się w normie, czy też wykracza poza przyjęte widełki. W tym drugim przypadku może to oznaczać, iż nieprzyjemne symptomy (kaszel, swędzenie, katar, nudności) są wywołane alergenami pochodzącymi np. z pyłków roślin czy konkretnych składników żywieniowych. 

IgE – co oznacza, co to za badanie, o czym świadczy i jak jest po angielsku?

IgE – co oznacza, co to za badanie, o czym świadczy, jak jest po angielsku – przy okazji badania pojawia się wiele pytań, zadawanych przez niecierpliwych pacjentów. Badanie IgE, z ang. IgE testing lub Immunoglobulin E test, jest jednym z elementów skutecznej diagnozy w kierunku wykrycia chorób alergicznych. Podwyższony stan IgE nie oznacza jednak stuprocentowej pewności, że mamy do czynienia z alergią. Taka sytuacja może bowiem wystąpić także w kontekście przechodzenia wielu innych chorób, wobec czego wynik badania nie powinien być interpretowany samodzielnie – powinien zrobić to wyspecjalizowany lekarz. 

Normy dla dzieci, dla dorosłych – IgE całkowite, co oznacza IgE w normie?

Normy dla dzieci, dla dorosłych – IgE całkowite, co oznacza w normie? Jeśli wynik badania dotyczący całkowitego IgE mieści się w normie, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, iż pacjent posiada alergię. Nie jest to jednak pewnik, dlatego lekarz na tym etapie nie może jeszcze wykluczać takiej ewentualności. Jeśli zaś całkowite IgE przekracza górną granicę „widełek”, istnieje duże prawdopodobieństwo alergii, jednakże nie można jej jednoznacznie zdiagnozować.

  • Dla noworodków górną granicą IgE jest wynik ok. 5-10 IU/ml.
  • Dla dzieci w pierwszym roku życia granica jest poniesiona trzykrotnie, do wartości 30 IU/ml.
  • Dzieci starsze, do dziesiątego roku życia nie powinny wykazywać stężenia wyższego niż 300 IU/ml.
  • Dla dorosłych całkowite IgE nie powinno być jednak wyższe niż 100 IU/ml.

IgE dodatnie 

IgE dodatnie oznacza, że normy przyjęte dla osoby w danym wieku zostały przekroczone.

Nie musi to jednak oznaczać, iż mamy do czynienia z alergią. Przykładowo u nastoletniego dziecka, które od kilku lat nie odczuwa już skutków alergii przechodzonej przez wcześniejszy okres życia, wynik IgE wciąż może pokazywać wartość powyżej normy.

W każdym przypadku to lekarz powinien interpretować wynik, biorąc pod uwagę także inne występujące czynniki.

IgE swoiste, specyficzne

IgE swoiste, specyficzne – co to tak właściwie jest? Badanie we krwi specyficznych przeciwciał Immunoglobulin E dotyczy diagnostyki pod kątem konkretnych alergenów. Co to oznacza w praktyce? Jeśli we krwi pacjenta wykryje się swoiste przeciwciała, jesteśmy w stanie zorientować się, na jakie alergeny dany człowiek może być uczulony. 

Różnica między IgE a IgG 

Różnica między IgE IgG jest zauważalna przede wszystkim w kontekście objawów pacjenta. Reakcja na IgE jest praktycznie natychmiastowa. Po kontakcie z alergenem w organizmie człowieka niemalże od razu występują reakcje alergiczne, które dają swój wyraz w pokrzywce, kaszlu czy swędzeniu skóry. Testy IgE są więc skierowane przede wszystkim dla osób, u których istnieje duże ryzyko występowania alergii pokarmowych i skórnych.

W przypadku przeciwciał IgG możemy mówić o diagnostyce pod kątem nietolerancji pokarmowych i reakcji zapalnych na określone czynniki, nie zaś na standardowe alergie. 

IgE na: gluten, kota, d.farinae, d.pteronyssinus, pasożyty

IgE na glutenkotad.farinaed.pteronyssinuspasożyty i wiele innych alergenów. Podwyższone stężenie immunoglobulin E może być skorelowane z występowaniem chorób alergicznych, wywołanych powyższymi czynnikami. Lista alergenów jest jednak znacznie dłuższa i obejmuje m.in. alergie na orzeszki ziemne, leki, szczepionki, ukąszenia owadów, hormony, polisacharydy, białka. W niektórych przypadkach silną reakcją alergiczną może być wstrząs anafilaktyczny.

IgE ponad normę, poniżej normy, klasa IgE

IgE ponad normę, poniżej normy, klasa – co nam mówią o alergii? Istnieją dwie metody obliczania stężenia swoistych Immunoglobulin typu E. Wynik może być wyrażony w sposób ilościowy lub półilościowy (w klasach). Wyróżnia się siedem klas stężenia IgE we krwi pacjenta. Są to kolejno: klasa 0, 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6. Najniższa klasa (0) oznacza wynik ujemny, co oznacza, że w próbce badanego nie wykryto istotnych przeciwciał. Najwyższa klasa 6 oznacza bardzo wysokie miano, występujące niemalże zawsze z widocznymi objawami. Im wyższe stężenie swoistych Immunoglobulin E, tym prawdopodobieństwo występowania objawów alergicznych jest wyższe. 

IgE przy alergii i przy astmie

IgE przy alergii, przy astmie jest chętnie wykonywanym badaniem, które stwierdza, czy intensywny kaszel jest spowodowany czynnikami alergicznymi. Nie jest to jednak gwarant, zrzucający całkowitą winę na alergeny. Może bowiem wystąpić sytuacja, w której pacjent otrzymał wynik w normie, a jego objawy astmy mają wciąż podłoże atopowe, czy też przyczyn należy upatrywać w innych czynnikach.

Jakie IgE przy pasożytach?

Jakie IgE przy pasożytach – wysokie czy niskie? Zakażenia pasożytnicze wywołują reakcję układu immunologicznego, zatem zwiększa się także aktywność immunoglobulin. Wyróżnia się pięć rodzajów tych mikroskopijnych cząstek: A, D, E, G, M. Stężenie IgE znacząco zwiększa się także podczas chorób pasożytniczych – np. w przebiegu malarii, owsicy, glistnicy, włośnicy i innych. Zwiększony poziom IgE może być zatem wskazówką, która pozwoli wykryć postępujące zakażenie pasożytnicze organizmu.

IgE sp panel mieszany, pokarmowy, panel alergenów oddechowych 

IgE sp panel mieszany, pokarmowy, panel alergenów oddechowych – czego dotyczą te badania w praktyce? Panel mieszany, określany również mianem pediatrycznego, to mieszany test przeprowadzany w celu diagnozowania stanów alergicznych. W ramach panelu mieszanego bada się alergię na pyłki, roztocza kurzu domowego, zwierzęta domowe, alergeny pokarmowe oraz zarodniki grzybów pleśniowych. W ramach badania wykonywanego na panelu pokarmowym oznacza się przeciwciała swoiste IgE dla konkretnych alergenów pokarmowych, takich jak białko jaja kurzego, mleko, ryż, pomidor, ziemniak, seler, a także kilkunastu innych alergenów pochodzących z żywności. Panel alergenów oddechowych to badanie oznaczania przeciwciał Immunoglobulin E, specyficznych dla kilkudziesięciu alergenów oddechowych. Test wykonuje się pacjentom, którym dokucza alergia wziewna sezonowa lub całoroczna. 

IgE – jak je obniżyć?

IgE jak obniżyć – czy się w ogóle da? Co prawda istnieją różne sprawdzone i niepolecane metody zbijania poziomu IgE, jednak ingerencja w poziom IgE we krwi jest niewskazana. Zakłamanie wyniku IgE może wpłynąć na błędną interpretację wyników, co poskutkuje kolejnymi skierowaniami i wykonywaniem coraz bardziej specjalistycznych badań. Negatywne skutki alergiczne mogą być za to ograniczane za pomocą leków na alergię, także tych przepisywanych przez lekarza.

IgE a nietolerancja pokarmowa

IgE a nietolerancja pokarmowa – czy jedno wiąże się z drugim? Nie do końca, ponieważ należy tutaj rozgraniczyć dwa różne stany: alergię pokarmową oraz nietolerancję pokarmową. Co prawda alergie pokarmowe mają podłoże związane z wysokim stężeniem przeciwciał IgE, ale za nietolerancje pokarmowe odpowiedzialne są m.in. przeciwciała IgG. Jeśli więc posiadamy nietolerancję pokarmową, to jednym z jej winowajców może być zbyt wysoki poziom IgG.

Czy IgE potwierdza alergię?

Czy IgE potwierdza alergię? Dodatni wynik badania, oznaczający przekroczenie górnej granicy normy przeciwciał IgE może oznaczać, że przyczyną naszych problemów jest alergia. Nie jest to jednak do końca pewne, ponieważ podwyższone stężenie Immunoglobulin E może oznaczać m.in. występowanie zakażeń pasożytniczych, bakteryjnych, nowotworów czy marskości wątroby.

Jak się przygotować do badania IgE?

Jak się przygotować do badania? Szczegółowe zalecenia przekazuje lekarz, kierujący na badanie stężenia IgE. Badanie polega na pobraniu próbki krwi z żyły łokciowej. Nie wymaga się zatem, aby pacjent jakoś specjalnie przygotowywał się do tego nieinwazyjnego zabiegu. Pobranie krwi trwa kilka chwil, a przeprowadzenie badania laboratoryjnego – do kilkunastu minut. Zaleca się, aby pacjent przed badaniem wstrzymał się od intensywnego ruchu. Badanie nie musi być przeprowadzone na czczo.

Jakie leki odstawić przed badaniem IgE?

Jakie leki odstawić przed badaniem IgE? Wszystko zależy od tego, jaki jest konkretny cel badania oraz jakie substancje przyjmujemy. Ewentualne odstawienie leków np. sterydowych przed badaniem zaleca alergolog podczas konsultacji.

Czy brak IgE równa się wykluczeniu alergii?

Czy brak IgE równa się wykluczenie alergii – nie, nie oznacza. Obniża to jedynie prawdopodobieństwo występowania alergii. W większości przypadków nie można jednoznacznie wykluczyć alergii, gdyż może mieć ona inne podłoża, niezależne od stężenia IgE.

Czy badanie IgE informuje na co mamy objawy?

Czy badanie informuje na co mamy objawy? Wynik testu alergenoswoistych IgE, przeprowadzony z użyciem profili lub paneli alergologicznych, zawiera szczegółową listę alergenów, wraz ze wykazanym stężeniem przeciwciał, oceną w 6-stopniowej skali EAST oraz wykresem w postaci słupków. Przy badaniu swoistych IgE zarówno lekarz, jak i pacjent wie, na jakie alergeny badany jest uczulony.

Translate »